Om Hemsing Takst

Hemsing Takst & Byggkontroll AS
Jon Erik Hemsing er Byggmester med over 25 års erfaring fra byggebransjen.
Lang og variert karriere som utførende tømrer.
Utdannet Takstingeniør i regi av Norges Eiendomsakademi.

GJENNOMFØRT UTDANNING:
- Byggeledelse 2.
- Verditaksering.
- Tilstandsanalyse av boliger.
- Skade taksering av bygninger og løsøre.
- Våtromskurs (NEAK)

SERTIFIKATER I NITO TAKST:
- Verditaksering.
- Tilstandsrapporter.
- Skadetaksering.
- Reklamasjoner.
- Overtagelser.
- Byggesak/ byggeledelse.
- Bistand ved boligkjøp.


I perioden fra 2018 er det gjennomført årlig etterutdanning i henhold til forbundets regler.
Senere tilleggsutdannelser/ sertifikater i NITO- Takst og Norsk Takst.

I 2018 ble NITO- Takst og Norges Takseringsforbund fusjonert til Norsk Takst.
Alle sertifikater ble videreført i NT for bruk av tilhørende takstsystemer.

Fra 2022 er Jon Erik Hemsing en frittstående og uavhengig takstingeniør og har tatt i bruk takstsystemer i TakstCom, som er tilpasset gjeldende forskrifter og bransjestandard.

Jon Erik Hemsing er medlem av NITO og fortsetter med anbefalt årlig etterutdanning i regi av TakstCom og TakstComs samarbeidspartnere.

Takstvirksomhetens ansvar er forsikret i Tryg forsikring.

GJELDENDE SERTIFIKATER FOR BRUK AV SYSTEMENE I TAKSTCOM:
- Taksering av bolig. Inkludert tilstandsrapportering nivå 1, 2 og 3. NS 3420 og NS 3600
- Verditaksering av bolig/ fritidseiendommer.
- Skadetaksering/ skjønn/ reklamasjonstaksering.
- Taksering av innbo og løsøre.
- Uavhengig kontroll.
- Byggfaglig rådgivning.