PRISLISTE FOR TAKSERING AV EIENDOM PR. 01.01.2020. PRISER INK. MVA

Klikk på + for å vise informasjon
BoligtypeVerdivurdering
VerditakstTilstandsrapport
NS 3424 (oppussing og planlegging)
Tilstandsrapport
NS 3600 (for boligsalg)
Areal-måling Pr plan med målsatt skisse, 2D og 3D tegninger
Leilighet inntil 90 kvm BRA2.9004.0005.500 7.5002.200
Leilighet over 90 kvm BRA 3.3004.7506.500 9.5002.800
Leilighet over 150 kvm BRA3.5005.2507.00011.5003.800
Eneboliger, rekkehus, 2 manns boliger og hytter inntil 150 Kvm BRA. Leiligheter over flere plan.3.8005.7508.00016.5004.800
150 – 200 kvm BRA4.0006.50010.00018.5005.800
Over 200 kvm BRA4.2008.00012.00022.5007.800
Enkle boligtomter3.5003.500
Sidebygninger, boder og garasjer pr. stk. Beskrivelse og oppmåling.
Tilleggs-parseller.
150300450950
Hulltaking for fuktkontroll pr stk750750
Tillegg for inspeksjon av loft5007001.0002.200
Tillegg for inspeksjon av kjeller/ krypkjeller.5007001.5002.800
Tillegg hvis festet tomt500500500500
Utsatt betaling i 3 mnd (250 pr. mnd. etter dette i tillegg)3004507501.500
FASTE OMKOSTNINGER:

Pris for oppdrag på medgått tid er: kr 1.400 + mva/ time, totalt kr 1.750.-

Tiden beregnes fra takstmann reiser fra kontor/ hjem og til han er tilbake.

Videre benyttes samme timesats for skriving av rapporter, innhenting av informasjon og andre oppgaver takstmann gis av oppdragsgiver

eller dennes fullmektig.

Det beregnes 15 minutter pr telefonsamtale og e post fra ordrebekreftelse er sendt fra takstmann til oppdragsgiver.

Faktura og ekspedisjonsgebyr kr 150.- Ønsker man tilsendt takst og/eller faktura i papirutgave koster dette kr 450.- Ved forsinket betaling påbeløper omkostninger etter offentlige satser. Fast kjøretillegg kr 350 for alle oppdrag innfor 30 minutters kjøring hver vei. Kjøring utover dette faktureres med ordinær timesats fra oppstart.  Ved utlegg for kunde beregnes et påslag på 35%. Minimum kr 500. Fastgebyr sikker skylagring av dokumenter kr 100. For kunder som ikke har mulighet innenfor normal arbeidstid kan taksering utføres etter kl. 15.00, før kl. 08.00 eller i helgene med et tillegg på kr 1.500. All dokumentasjon til takstmann bør enten sendes pr. e post FØR befaring eller utleveres som papirkopi. I motsatt fall kan takstmann ta med dokumenter for skanning og retur. Dette koster kr 150 i returgebyr + kr 25 pr side. Om du ønsker utsatt betaling så gi beskjed under befaring. For eiendommer med flere separate bolighus taksert på samme takstskjema gis det 50% rabatt fra nr. 2. Avbestilling under 24 timer før taksering samt manglende fremmøte belastes med 1 time + kjøring. Samme sats gjelder for venting ved forsinket oppmøte fra den som skal vise eiendommen.

Manglende utfylt og underskrevet egenerklæring belastes med kr 1.500.. Enkel energiattest kr 500

AREALBEREGNINGER:
Som areal for boligene regnes alt bruksareal som beskrives i taksten inkludert sidebygninger, boder i fellesareal. Garasjeplasser, boder i loft/ kjeller/ ute i fellesareal regnes som sidebygninger.

SKADE, SKJØNN, REKLAMASJON, KONSULENTTJENESTER:
Oppstarts-gebyr for denne type oppdrag er kr 3.500. Timesarbeid faktureres pr. medgått time med kr 1.400. Fra sendt ordrebekreftelse. Det beregnes 15 min. pr. brev, e post, sms., tlf. eller øvrige henvendelser i forbindelse med arbeidet.